Updates

De laatste updates van PatternMaker 7.5 en MacroG en 4.5 zijn te downloaden vanaf de website.

Meldt u aan op de website. Uw Mijn Account pagina verschijnt.
Kijk dan onder Updates software voor de laatste updates:

PatternMaker 7.5.2 build 3 van 21 september 2021
MacroGen 4.5.2 build 1 van 6 oktober 2015

U vindt daar alle informatie over downloaden, installeren en registreren van de software en over de veranderingen in het programma.

Ook een aantal patrooncollecties hebben een update, in de Women 1 vindt u nu een nl. handleiding en enige meet afbeeldingen zijn toegevoegd. Kijk in Mijn Account/Updates collecties

-----------------------------------------

UPGRADE PatternMaker 7 naar 7.5
Als u upgrade van PatternMaker 7 naar 7.5, volg dan goed de instructies op de Updates Software pagina. 
Dit geldt ook voor de upgrade van MacroGen 4 naar 4.5.