Workshop PatternMaker

Deze 2-daagse workshop PatternMaker bestaat uit:

WS 1 - Werken met Patrooncollecties/macro's

In dag 1 van deze workshop leert u de Patrooncollecties (kant-en-klare patronen) te gebruiken.
Het volgende komt aan bod:

 • Werken met de muisknoppen
 • Werken met PM commando’s
 • X- en Y coördinaten
 • Verplaatsen van objecten/punten
 • Roteren objecten
 • Meten van objecten en lijnen
 • Werken met patrooncollecties
 • Naadtoeslagen
 • Schalen proportioneel
 • Tekenen van lijnen
 • Meten recht
 • Houdingsverschillen
 • Werken met lagen
 • Stofberekening
 • Printen
 • Opslaan van patronen
WS 2 - Het gereedschap

Tijdens dag 2 van deze workshop leert u verder werken met alle gereedschappen van PatternMaker.
We behandelen o.a. het volgende:

 • Selecteren van objecten en punten
 • Tekenen van lijnen, rechthoeken, cirkels
 • Tekenen van polygoon (bochten)
 • Overtrekken van patronen
 • Roteren van objecten en punten
 • Knippen en plakken van objecten
 • Uitlijnen en spiegelen
 • Schalen X en Y
 • Rond meten
 • Naadtoeslagen
 • Werken met Snap functies
 • Wijzigen van objecten
 • Tekst gebruiken
 • Groeperen/degroeperen
 • Plooien tekenen
 • Beleggen tekenen

 

Let wel: wij geven u geen patroontekenles , maar leren u omgaan met het programma!

 

 • De kosten voor WS 1 en 2 tesamen bedragen € 150,= .
 • Alle workshops zijn incl. koffie/thee/lunch en een lesboek. We starten om 10.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.
 • Max. 4 personen per workshop. 2 personen per computer of u kunt een eigen laptop meenemen voorzien van laatste versie!!

Workshopdata

 

Inschrijfformulier

 

Vervolgcursus PatternMaker
Om na de workshop PatternMaker nog beter de patronen te leren veranderen naar het gewenste model hebben wij de volgende mogelijkheden: zie Vervolgcursus PatternMaker